SCHŮZKA 16. 2.

Barča a Zuza

Téma schůzky? O zábavu bude postaráno :)

MAŠKARNÍ PLES 

tento školní rok bohužel neproběhne. Omlouváme se všem, kteří se těšili a chystali si masky, ale z důvodu stále se prodlužující se rekonstrukce na internátě lesárny, nám nemohou jídelnu pronajmout.

Už teď ale budeme domlouvat termín na listopad, tak snad o něj letos nepřijdete.

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

A co je v něm nového? Rozhodě to, že nemáme klubovnu a proto se budeme schůzet na různýc místech. Proto sledujte rozpisy schůzek a hlavně facebookové stránky, kde budeme psát, kde se v pátek sejdeme. Aspoň to bude o něco zajímavější :)
 
A co je ještě nového? No přece nový rozpis akcí :)
 
 

S ÚSMĚVEM JE NÁM LÍP